Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras
Kodas: LMTA003
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 0.0 0.0 20 Šarkaitė Lijana

Tikslai:
Anotacija
Kalendorinė kūryba yra viena esmingiausių, pamatinių tradicinės kultūros formų. Joje atsiskleidžia egzistenciniai bendruomenės lūkesčiai, savižina, savimonė, tapatybės aspektai. Kalendoriniame folklore itin gausu simbolių, perteikiančių ir atskleidžiančių lietuvių kultūros savitumą ir originalumą. Gebėjimas skaityti kultūros ženklus, užkoduotus kalendorinėse apeigose bei jų melodijose, duoda slėpinių, gilios išminties, lakios fantazijos ir subtilios jausenos kupino tradicinės kultūros pasaulio raktą, ugdo kūrybiškumą ir meninę raišką. Kursas „Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras“ parengtas atsižvelgiant į naujausių tyrimų rezultatus, aktualias sunkiai pasiekiamos archyvinės medžiagos, garso ir vaizdo įrašų publikacijas, naujausią literatūrą. Besimokantysis susipažins su liaudies kalendoriaus ypatybėmis, metų švenčių ir apeigų ciklais, formomis, tipiškais išlikusio kalendorinių švenčių ir apeigų folkloro pavyzdžiais iš senųjų istorinių dokumentų. Pateikiamos tarptautinės apeigų, papročių bei melodijų paralelės, analizuojamos šiuolaikinės senųjų švenčių, apeigų ir muzikos adaptacijos bei rekonstrukcijos.

Tikslas – supažindinti su kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinio folkloro ypatybėmis.

Uždaviniai:
supažindinti su metų švenčių ir apeigų ciklais, jų sintakse ir semantika;
išmokyti analizuoti ir apibendrinti tipiškus išlikusio kalendorinių švenčių ir apeigų folkloro pavyzdžius;
aptarti regionines muzikinio kalendorinio folkloro ypatybes plačiame kultūriniame kontekste;
skatinti praktiškai pritaikyti žinias ir įgytus gebėjimus.


Specialieji reikalavimai:
Tikslinė grupė. Mokytojai (muzikos mokytojai, dirbantys neformaliojo ir formaliojo ugdymo įstaigose), folkloro kolektyvų vadovai.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys. Kursą sudaro šios temos: 1. Lietuvių kalendorinės šventės ir apeigos 3. Užgavėnių muzikinis folkloras 4. Velykų muzikinis folkloras

Įgyjamos kompetencijos:
Plėtojami:

1. Gebėjimai integruoti etninės kultūros paveldo elementus į mokomojo dalyko turinį (tai privalu pagal mokymo programas),

2. Gebėjimai perteikti tradicinės kultūros paveldo ypatybes savo ugdytiniams,

3. Gebėjimai bendrauti, vadovauti mokinių užklasinei veiklai, jų kolektyvams, rengti šventes, koncertus, vakarones.


Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Trys trumpi Testai. Baigiamoji užduotis - Atsakyti į klausimus arba Referatas.


Kaina:
18,80€

Grįžti