Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Bendravimo psichologija
Pavadinimas anglų kalba: Communicational psychology
Kodas: LMTA019
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 40 Stadnikė Ugnė

Tikslai:
Anotacija.
Gyvendami nuolat bendraujame – kalbame, skaitome, rašome gestikuliuojame, klausomės, mokome, guodžiame, rodome, stebime ir t. t. Sunku įsivaizduoti gyvenimą be bendravimo – nesužinant, ką galvoja kiti žmonės ar nesidalijant savo mintimis. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Tačiau norint visavertiškai bendrauti, mokėti daryti įtaką kitiems ir geriau juos suprasti, reikia puikiai išmanyti ne tik bendravimo, bet ir raidos bei pedagoginę psichologiją. Būtent šiems trims dalykams ir skirtas bendravimo psichologijos nuotolinių studijų kursas.
Profesionaliems muzikams, dirbantiems pedagoginį darbą, bei kitų profesijų mokytojiems iškyla nemažai pedagoginio pobūdžio sunkumų, susijusių su vaiko psichinės raidos, mokymosi galimybių, elgesio ir motyvacijos ypatumų išmanymu. Praktinėje veikloje mokytojai neišvengiamai susiduria su pedagoginės ir psichologinės kompetencijos tobulinimo poreikiu. Kurso teikimas nuotoliniu būdu sudaro sąlygas muzikos mokytojams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, mokymosi metu optimaliai panaudoti laiką, asmenines pastangas ir tinkamai integruoti turimą pedagoginę bei asmeninę patirtį.

Tikslas – ugdyti mokytojų pedagoginius gebėjimus, suteikiant šiuolaikinių žinių apie psichinės veiklos ir vaiko elgsenos ypatumus ikimokyklinės, mokyklinės vaikystės, paauglystės amžiaus tarpsniuose. Tobulinti pedagoginės sąveikos įgūdžius ir praktinius mokytojų bendravimo gebėjimus.


Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: I.RAIDOS PSICHOLOGIJA 1 skyrius. Ankstyvoji vaikystė Pagrindinės auklėjimo bei elgesio tendencijos Aš vaizdo raida Agresija Baimė ir nerimas Gabaus vaiko psichosocialinės raidos ypatybės 2 skyrius. Vidurinioji vaikystė Vaikų visuomenė Socialinė kognicija 3 skyrius. Paauglystė Tapatumo raida Paauglio moralės raida Savitikros klausimai Praktinės užduotys Literatūra II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGIJA 1 skyrius. Sugebėjimai ir gabumai Talentas ir gabumai Sugebėjimų struktūra Sugebėjimų rūšys bei jų tarpusavio sąveika Mokslumas Sugebėjimų lavinimas 2 skyrius. Mokymosi motyvacija Emocijų vaidmuo sėkmingam mokymuisi Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė Mokymosi motyvacijos rūšys 3 skyrius. Mokymo metodai Paskaitinių pamokų metodas Diskusijų metodas Mokymasis bendradarbiaujant Mokymasis per pamoką Darbas mažose grupėse Mokymosi trikdžiai Savitikros klausimai Praktinės užduotys Literatūra III. BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA 1 skyrius. Tarpasmeninis bendravimas Kas trukdo sėkmingam bendravimui? Savitikros klausimai Teisingi atsakymai Literatūra 2 skyrius. Pagrindiniai bendravimo aspektai 2.1. Komunikacinis bendravimo aspektas 2.1.1. Pagrindiniai gero kalbėjimo bruožai Patarimai, kaip perduoti efektyvius pranešimus Grįžtamasis ryšys 2.1.2. Neverbalinis bendravimas Kinezija Proksemija Kalbinė raiška Vegetacinės reakcijos Savitikros klausimai Teisingi atsakymai Pasvarstymui Literatūra 2.2. Interakcinis bendravimo aspektas 2.2.1. Kooperacija ir Konfliktas Konflikto tipologija Konflikto dinamika Konflikto sprendimo strategijos Penki svarbūs žingsniai sėkmingai konfrontacijai pradėti Tarpasmeniniai konfliktai pedagoginiame procese Savitikros klausimai Teisingi atsakymai Pasvarstymui Atsakymas Literatūra 2.3. Socialinio suvokimo (percepcinis) bendravimo aspektas Suvokimo mechanizmai bendravime Percepcijos klaidos Keletas patarimų, kaip išvengti socialinio suvokimo klaidų 2.4. Emocinis (afiliacinis) bendravimo aspektas Savitikros klausimai Teisingi atsakymai Literatūra 3 skyrius. Aktyvaus klausymosi įgūdžiai Pagrindinės klaidos užduodant klausimus Kas pagerina klausymąsi Savitikros klausimai Teisingi atsakymai Pasvarstymui Literatūra

Įgyjamos kompetencijos:
Šiuo kursu siekiama, kad kvalifikaciją tobulinantys muzikos mokytojai suprastų mokinių psichologinės raidos ir ugdymo procese atsirandančius asmenybės kognityvinius, moralinius, savimonės pokyčius, juos lemiančius veiksnius, išmoktų juos atpažinti ir įvertinti bei, reikalui esant, koreguoti. Kurso metu nagrinėjami psichologiniai pedagoginės sąveikos aspektai. Didelis dėmesys skiriamas mokytojų saviugdai, tobulinant savęs ir kitų pažinimo bei analizavimo įgūdžius, koreguojant ir keičiant vertybes, nuostatas, susijusias su darbu ir savo asmeniniu bei profesiniu augimu.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Užduotys, testai.


Kaina:
120,00€

Grįžti