Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Kompiuterinio raštingumo pagrindai muzikos pedagogams
Pavadinimas anglų kalba: IT bassics for music teachers
Kodas: LMTA012
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 0.0 0.0 40 Vilums Martinš

Tikslai:
Anotacija.
Šiandien beveik neįsivaizduojame darbo be kompiuterio. Ne išimtis ir muzikos pedagogai. Kompiuterinių technologijų naudojimas šiuolaikiniam muzikos pedagogui suteikia labai daug naujų galimybių mokymo procese.
Sėkmingam darbui kompiuteriu reikia išmokti dirbti bent su keliomis pagrindinėmis programomis, be kurių šis darbas yra neįmanomas. Kursui parinktas toks programų paketas, kurį įsisavinus, jau bus galima dirbti kompiuteriu ir atlikti darbus įvairiomis programomis. Kursas apima šias programas: Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, Mozilla Firefox, Nero, VLC, Winamp, Music Ace Maestro, Auralia, Samplitude, o taip pat internetines muzikines svetaines Sibeliusmusic.com ir Musictheory.com.
Šių programų įsisavinimas leistų: elementariai valdyti programą Windows XP, o taip pat dirbti su teksto dokumentais, elektroninėmis lentelėmis, pateiktimis, garso ir vaizdo rinkmenomis, mokėti naudotis internetu, elektroniniu paštu, muzikinėmis programomis bei internetinėmis svetainėmis Sibeliusmusic.com ir Musictheory.com, įrašinėti CD ir DVD. Daugelis iš šių programų yra gana didelės ir turi labai daug galimybių, tad kurso metu besimokantys įgis tų programų pagrindus, leidžiančius gana sėkmingai dirbti su šiomis programomis.

Kurso mokymo tikslai:
* Įgyti kompiuterinio raštingumo pagrindus.

* Mokėti naudotis modulio programomis pedagoginiame darbe įvairiausiais aspektais.

* Suprasti ir išmokti pagrindinius kompiuterinių programų principus ir juos pritaikyti savo darbe.

Kurso mokymosi tikslai:
Sėkmingai įsisavinę modulį, studijavusieji turėtų išmokti naudotis minėtomis programomis ir gebėti jas pritaikyti savo poreikiams:

1. elementariai valdyti programą Windows XP,

2. dirbti su teksto dokumentais (programos Microsoft Word pagrindu),

3. dirbti su elektroninėmis lentelėmis (programos Microsoft Excel pagrindu),

4. dirbti su pateiktimis (programos Microsoft Powerpoint pagrindu),

5. naudotis internetu (programos Mozilla Firefox pagrindu),

6. naudotis elektroniniu paštu (programos Microsoft Outlook pagrindu),

7. mokėti įrašinėti, kopijuoti CD ir DVD diskus, daryti atsargines savo darbų kopijas (programos Nero pagrindu),

8. naudotis vaizdo ir garso medžiaga (programų VLC ir Winamp pagrindu),

9. mokėti naudotis programa Music Ace Maestro,

10. mokėti naudotis programa Auralia,

11. mokėti naudotis programa Samplitude,

12. mokėti naudotis internetine svetaine Sibeliusmusic.com,

13. mokėti naudotis internetine svetaine Musictheory.com.


Specialieji reikalavimai:
Siūlomas kursas prieinamas muzikos pedagogams, tiek turintiems, tiek ir neturintiems aukštojo muzikinio pedagoginio pasirengimo.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: 1. Įvadas 2. ASMENINIS KOMPIUTERIS (AK). OPERACINĖ SISTEMA WINDOWS XP 2. 1. Asmeninis kompiuteris 2. 2. Operacinė sistema Windows XP 2. 3. Greito programų paleidimo sritis 2. 4. Datos ir lako nustatymas 2. 5. Programų paleidimas 2. 6. Nuorodos 2. 7. Šiukšliadėžė 2. 8. Išvados 2. 9. Praktinė užduotis 3. DARBAS SU LANGAIS 3. 1. Ekrano savybės 3. 2. Informacijos kompiuteryje matavimo vienetai 3. 3. My Computer 3. 4. Failų plėtiniai ir jų ryšys su programomis 3. 5. Aplankų ir failų žymėjimas 3. 6. Naujo aplanko sukūrimas 3. 7. Aplanko ir failo pavadinimo keitimas 3. 8. Aplankų ir failų kopijavimas 3. 9. Aplankų ir failų kopijavimas perkėlimas 3. 10. Aplankų ir failų kopijavimas pašalinimas 3. 11. Objektų paieška 3. 12. Control Panel (Valdymo skydas) 3. 13. Add or Remove Programs (Pridėti ar pašalinti programas). 3. 14. Date and Time. Display (Data ir laikas. Ekranas) 3. 15. Fonts (Šriftai) 3. 16. Keyboards. Mouse (Klaviatūra. Pelytė) 3. 17. Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) 3. 18. Regional and Language Options (Regiono ir kalbos parinktys) 3. 19. System (Sistema) 3. 20. Sounds and Audio Devices (Garsai ir garso įrenginiai) 3. 21. Taskbar and Start Menu (Užduočių juosta ir paleisties meniu) 3. 22. Task Manager (Užduočių tvarkyklė) 3. 23. Disk Cleanup (Disko išvalymas) 3. 24. Disk Defragmenter (Disko defragmentavimas) 3. 25. Išvados 3. 26. Praktinė užduotis 4. INTERNETAS. ELEKTRONINIS PAŠTAS 4. 1. Programa Mozilla Firefox 4. 2. Naujų puslapių atidarymas 4. 3. Teksto paieška 4. 4. Tinklalapio išsaugojimas 4. 5. Paveikslėlių ir vaizdo failų išsaugojimas 4. 6. Kopijavimas 4. 7. Tinklalapio spausdinimas 4. 8. Tinklalapių adresynas 4. 9. Praeities sąrašas 4. 10. Programa Microsoft Outlook Express 4. 11. Aplankų sąrašas 4. 12. Laiškų sąrašas 4. 13. Atsakymas į laišką 4. 14. Naujo laiško rašymas 4. 15. Laiškų kopijavimas, perkėlimas, ištrynimas 4. 16. Pašto tikrinimas 4. 17. Adresų knygelė 4. 18. Nepageidaujamų siuntėjų blokavimas 4. 19. Kodavimas 4. 20. Laiškų filtras 4. 21. Priešvirusinės programos 4. 22. Išvados 4. 23. Praktinė užduotis 5. TEKSTO REDAKTORIUS Microsoft Office Word 5. 1. Bendra apžvalga, įrankių juostos, komandų mygtukai 5. 2. Naujo dokumento sukūrimas 5. 3. Teksto rašymas 5. 4. Žymeklio perkėlimas 5. 5. Teksto žymėjimas 5. 6. Simbolių formatavimas 5. 7. Teksto kopijavimas, iškirpimas, įkėlimas 5. 8. Dokumento išsaugojimas ir atidarymas 5. 9. Dokumento ištrynimas ir pavadinimo pakeitimas 5. 10. Teksto rašymas stulpeliais 5. 11. Išvados 5. 12. Praktinė užduotis 6. TEKSTO REDAKTORIUS Microsoft Word 6. 1. Dokumento formatai 6. 2. Puslapių numerių rašymas 6. 3. Puslapių numerių ištrynimas 6. 4. Datos ir laiko rašymas 6. 5. Dokumento padalinimas į skyrius 6. 6. Simbolių įterpimas 6. 7. Paveikslėlių įterpimas 6. 8. Diagramų įterpimas 6. 9. Išnašų įterpimas 6. 10. Formatavimo teptukas (Format Painter) 6. 11. Mygtukų patalpinimas Toolbar ir Formatting Tool Bar juostose 6. 12. Išvados 6. 13. Praktinė užduotis 7. TEKSTO REDAKTORIUS Microsoft Word 7. 1. Lentelių kūrimas 7. 2. Stulpelių ir eilučių trynimas 7. 3. Stulpelių ir eilučių įterpimas 7. 4. Narvelių perskyrimas 7. 5. Narvelių sujungimas 7. 6. Lentelės perskyrimas 7. 7. Lentelės kraštinių keitimas 7. 8. Fono spalvos keitimas 7. 9. Teksto krypties keitimas 7. 10. Teksto rūšiavimas abėcėlės tvarka 7. 11. Dokumentų šablonai 7. 12. Išvados 7. 13. Praktinė užduotis 8. PROGRAMA Microsoft Excel 8. 1. Bendra programos apžvalga, jos darbalaukis 8. 2. Narvelių, eilučių ir stulpelių žymėjimas 8. 3. Narvelių, eilučių, stulpelių, lapų pašalinimas 8. 4. Narvelių, eilučių, stulpelių, lapų įterpimas 8. 5. Eilučių ir stulpelių praplatinimas ir susiaurinimas 8. 6. Narvelių ir stulpelių suliejimas 8. 7. Polangio fiksavimas 8. 8. Lentelės pildymas 8. 9. Narvelių turinio kopijavimas, iškirpimas, trynimas 8. 10. Duomenų rikiavimas 8. 11. Komentaro įterpimas 8. 12. Duomenų sekos 8. 13. Duomenų skaičiavimas 8. 14. Formulių rašymas 8. 15. Diagramų kūrimas 8. 16. Darbo knygos spausdinimas 8. 17. Išvados 8. 18. Praktinė užduotis 9. PROGRAMA PowerPoint 9. 1. Programos apžvalga 9. 2. Programos darbalaukis 9. 3. Naujos pateikties kūrimas 9. 4. Nuotraukų albumas 9. 5. Pateikčių kūrimas 9. 6. Pateikčių išsaugojimas 9. 7. Skaidrių dizainas 9. 8. Skaidrių rodymas 9. 9. Išvados 9. 10. Praktinė užduotis 10. PROGRAMA Nero 10. 1. Programos apžvalga, jos valdymas 10. 2. Diskų kopijavimas 10. 3. Audio CD įrašymas 10. 4. Atsarginių kopijų darymas 10. 5. Išvados 10. 6. Praktinė užduotis 11. PROGRAMOS Winamp ir VLC 11. 1. Programos įdiegimas 11. 2. Failų atidarymas 11. 3. Programos valdymas 11. 4. MP3 failų klausymas. Programa Winamp 11. 5. Papildomų langų rodymas 11. 6. Failų atidarymas 11. 7. Grojimo valdymas 11. 8. Winamp Preferences (Winamp pasirinktys) 11. 9. Išvados 11. 10. Praktinė užduotis 12. PROGRAMOS Music Ace Maestro, Auralia 12. 1. Apie programas Music Ace 12. 2. Programos darbalaukis 12. 3. Programos nustatymai 12. 4. Pamokos ir žaidimai 12. 5. Doodle Pad (Piešimo klaviatūra) 12. 6. Programa Auralia 12. 7. Pamokos ir pratimai 12. 8. Programos valdymas 12. 9. Išvados 12. 10. Praktinė užduotis 13. INTERNETINĖS SVETAINĖS Sibeliusmusic.com ir Musictheory.com 13. 1. Sibelius music. Programa Scorch 13. 2. Mokomosios užduotys (Worksheet) 13. 3. Svetainė Musictheory.net 13. 4. Išvados 13. 5. Praktinė užduotis 14. PROGRAMA Samplitude 14. 1. Programos įdiegimas, sistemos reikalavimai 14. 2. Garso parametrų nustatymas 14. 3. Programos darbalaukis ir valdymas 14. 4. Transport Console (Grojimo valdymo pultas) 14. 5. Track editor (Takelio redaktorius) 14. 6. MIDI 14. 7. AUDIO 14. 8. Track box (Takelio langas) 14. 9. Toolbar (Mygtukų juosta) kairinė sekcija 14. 10. Toolbar (Mygtukų juosta) dešininė sekcija 14. 11. Mouse mode bar (Pelytės režimo juosta) 14. 12. Position bar (left part) (Pozicijų juosta (kairioji pusė)) 14. 13. Position bar (right part) (Pozicijų juosta (dešinė pusė)) 14. 14. Object modes (Objekto režimai) 14. 15. Punch / Playback bar (Intarpas / Grojimo juosta) 14. 16. Range bar (Režimo juosta) 14. 17. Išvados 14. 18. Praktinė užduotis 15. PROGRAMA Samplitude (Tęsinys) 15. 1. Pradiniai judėjimai virtualiame projekte 15. 2. Naujo projekto kūrimas 15. 3. MIDI įrašas 15. 4. MIDI redagavimas 15. 5. Muzikos importavimas iš Audio CD 15. 6. Objektų redagavimas 15. 7. Garsumo kreivės 15. 8. Objektų išsaugojimas 15. 9. Objektų reversas 15. 10. Muzikos tempo ir aukščio keitimas 15. 11. Išvados 15. 12. Praktinė užduotis

Įgyjamos kompetencijos:
Išstudijavusieji kursą įgis žinių ir gebėjimą naudotis kompiuterinės technikos resursais, kurti įvairias mokymo priemones ir per muzikos pamokas, ir tenkindami asmeninius poreikius.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Užduotys.


Kaina:
0,00€

Grįžti