Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Indija, Persija, Kinija
Kodas: LMTA009
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas

Tikslai:
Nuotolinio mokymo(si) kursas „Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Indija, Persija, Kinija“ yra skirtas pažinčiai su trimis iškiliausiomis Rytų muzikos kultūromis. Kurso tikslas – pristatyti Indijos, Persijos ir Kinijos klasikinės muzikos tradicijas, atskleisti šių kultūrų muzikinės kalbos ypatumus, istorinės raidos bruožus, supažindinti su svarbiausiais muzikos instrumentais, muzikos formomis, stiliais, žanrais.

Uždaviniai:

atskleisti indų, persų, kinų muzikos istorinės raidos bruožus, ryšius su pasaulėvaizdžiu ir religija;
supažindinti nuotolinio mokymo programos dalyvius su pagrindinėmis minėtų kultūrų muzikos teorijos ir estetikos kategorijomis;
pristatyti svarbiausius indų, persų ir kinų muzikos instrumentus;
supažindinti su būdingiausiais Indijos, Persijos, Kinijos klasikinės muzikos stiliais ir žanrais, sceninio meno (šokio, teatro) formomis.


Specialieji reikalavimai:
Kursas studijuojamas savarankiškai, be kuratoriaus pagalbos.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: Įvadas 1. INDIJOS MUZIKA 1.1. Indijos muzikinės kultūros raidos bruožai 1.1.1. Vedų laikotarpis (nuo III tūkst. pr. Kr.) 1.1.2. Klasikinis laikotarpis – gandharvų muzika (VI a. pr. Kr.–XIII a. po Kr.) 1.1.3. Indijos viduramžių, arba islamiškasis laikotarpis (XIII–XVIII a.) 1.1.4. Pietų Indijos muzikinės kultūros raida XV−XIX a. 1.1.5. Modernusis laikotarpis 1.2. Indų muzikos teorija ir estetika 1.2.1. Rāga – derminis-melodinis modelis 1.2.2. Tāla – ritmo ciklas 1.3. Indų muzikos instrumentai 1.3.1. Pietų Indijos muzikos instrumentai 1.3.2. Šiaurės Indijos muzikos instrumentai 1.4. Klasikinio indų šokio ir teatro tradicijos 1.5. Išvados 1.6. Savarankiška užduotis 2. PERSŲ KLASIKINĖ MUZIKA 2.1. Persų muzikos istorinė raida 2.1.1. Antikos laikotarpis (VI a. pr. Kr.–VII a.) 2.1.2. Viduramžių laikotarpis (VII−XV a.) 2.1.3. Persų kultūros renesansas (XVI−XVIII a.) 2.1.4. Uzbekų-tadžikų šašmakomas 2.1.5. Naujieji laikai (XVIII a. pab.–iki dabar) 2.2. Persų muzikos teorinės sąvokos 2.3. Persų muzikos instrumentai 2.4. Išvados 2.5. Savarankiška užduotis 3. KINŲ MUZIKA 3.1. Kinų muzikinės kultūros raidos bruožai 3.1.1. Džou dinastija (Zhou, 1027–221 m. pr. Kr.) 3.1.2. Hanių dinastija (Han, 206 m. pr. Kr.–220 m.) 3.1.3. Tangų dinastija (Tang, 618–907 m.) 3.1.4. Šiaurės Song (960−1127), Pietų Song (1127−1279) Yuan (1271−1368) dinastijos 3.1.5. Mingų (Ming, 1368–1644) ir Čingų (Qing, 1644–1911) dinastijos 3.1.6. Kinijos Respublika (1912–1949), Kinijos Liaudies Respublika (nuo 1949 m.) 3.2. Kinų muzikos instrumentai 3.3. Kinų tradicinė opera 3.3.1. Kunčiu, arba kun opera (kunqu, kunqiang, kun) 3.3.2. Pekino opera (Beijing, Peking Jingju) 3.4. Išvados 3.5. Savarankiška užduotis

Įgyjamos kompetencijos:
Nuotolinio mokymo kursą „Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Indija, Persija, Kinija“ baigusieji turėtų įsisavinti esmines žinias apie Indijos, Persijos ir Kinijos klasikinę muziką, bendriausiais bruožais išmanyti šių kultūrų muzikos istoriją ir teoriją, būti susipažinę su būdingiausiais muzikos instrumentais, svarbiausiais Rytų muzikos stiliais ir formomis.

Tikimasi, kad kurso dalyviai ne tik įsisavins minėtas žinias, bet ir ras būdų, kaip jas kūrybiškai pritaikyti savo pedagoginėje veikloje.


Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
•savarankiškos užduoties parengimas ir pristatymas;
•baigiamasis testas.Kaina:
5,80€

Grįžti